Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Οι αδελφές ψυχές ! της Μάρως Ιωαννίδου - The sisters - souls! of Maros Ioannidou - Сестры - души! Мару Йоанниду - ¡Las hermanas - almas! de Maros IoannidouΟι αδελφές ψυχές ! της Μάρως Ιωαννίδου

Η Θηλυκή Ενέργεια ! της Μάρω Ιωαννίδου - The Female Energy! of Maro Ioannidou - ¡La energía femenina! de Maro Ioannidou - Женская энергия! Маро Иоанниду -
Η Θηλυκή Ενέργεια ! της Μάρω Ιωαννίδου

Ποιες είναι οι πιο συχνές «σεξουαλικές αμαρτίες» των γυναικών; - What are the most common "sexual sins" of women? - Quali sono i più comuni "peccati sessuali" delle donne? - ¿Cuáles son los "pecados sexuales" más comunes de las mujeres?Ποιες είναι οι πιο συχνές «σεξουαλικές αμαρτίες» των γυναικών;

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Πώς να πλησιάσετε ένα «ξωτικό» - How to approach a "elf" - there is a translator on the website - Come affrontare un "elfo" - si traduce in sito - Как подойти к «эльфу», - на сайте есть переводчик[η φωτογραφία προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://gr.pinterest.com/pin/83738874295437837/ ]
Πώς να πλησιάσετε ένα «Στοιχειό»
Αυτές οι γνώσεις είναι μία προσφορά, σαν μικρό αληθινό φως. Και αυτή η προσφορά δεν ανταποκρίνεται σε καμία εγωιστική σκοπιμότητα. Είναι μία πράξη ΑΓΑΠΗΣ.

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017