Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Ο δράκος του Σμόλικα μέσα από δημοτικό τραγούδι, της Melitas/ Il Drago di Smolikas attraverso una canzone popolare, da MelitasΟ δράκος του Σμόλικα μέσα από δημοτικό τραγούδι, της Melitas/ Il Drago di Smolikas attraverso una canzone popolare, da Melitas 

Υπάρχουν ενδείξεις καταγωγής μας εκ του Σείριου όπως αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς και όχι μόνον, της Νεραϊδομαμάς Νεραϊδοκλέφτρας / Ci sono indicazioni della nostra origine da Sirio come riportato da scrittori antichi e non solo da Mana fata Ladra fataΥπάρχουν ενδείξεις καταγωγής μας εκ του Σείριου όπως αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς και όχι μόνον, της Νεραϊδομαμάς Νεραϊδοκλέφτρας / Ci sono indicazioni della nostra origine da Sirio come riportato da scrittori antichi e non solo da Mana fata Ladra fata

The Earth Without the Moon/ Η Γη χωρίς Σελήνη/ Terra senza Luna
The Earth Without the Moon/ Η Γη χωρίς Σελήνη/ Terra senza Luna  

Ο δράκος Tarasque σκοτώνεται από την Αγία Μάρθα (των Καθολικών), της Melitas/ Dragon Tarasque viene ucciso da Santa Marta (i cattolici), Melitas
Ο δράκος Tarasque σκοτώνεται από την Αγία Μάρθα (των Καθολικών), της Melitas/ Dragon Tarasque viene ucciso da Santa Marta (i cattolici), Melitas

Topographic Map of the Moon with “Walking On Air” and “A Narrated Tour of the Moon” Videos/ Τοπογραφικός χάρτης της Σελήνης με το «Περπατώ στον αέρα» και «"Ένα Ντοκιμαντέρ περιήγηση της Σελήνης» ΒίντεοTopographic Map of the Moon withWalking On AirandA Narrated Tour of the MoonVideos/ Τοπογραφικός χάρτης της Σελήνης με το «Περπατώ στον αέρα» και «"Ένα Ντοκιμαντέρ περιήγηση της Σελήνης» Βίντεο